Zstil cz dz

Sterylizacja jest to postępowanie prowadzące do zabicia zarazków (drobnoustrojów) i ich zarodników. Sterylizacji można dokonać przez .gotowanie, parowanie pod wzmożonym ciśnieniem w autoklawie, przez suchą sterylizację rozgrzanym powietrzem w temp. 180—200°C (elektryczne sterylizatory), oraz naświetlanie promieniami gamma. Sposób sterylizacji jest zależny od rodzaju materiału, który chcemy wyjałowić. Metalowe narzędzia, strzykawki szklane, igły możemy wyjaławiać przez gotowanie w destylowanej wodzie przez 30 minut; Materiały bawełniane, gazę, tampony z gazy sterylizuje się w autoklawach parowych w temperaturze 120°C przez 20—30 minut. Rękawiczki gumowe odpowiednio wytalkowane i złożone wyjaławia się w specjalnych puszkach, w autoklawie parowym. Roztwory wodne, w zależności od wielkości butelki, wyjaławia się w sterylizatorach parowych w temp. około 120°G przez 20—45.