Klasyfikacja ćwiczeń fizycznych

Przy częściowych zwolnieniach stosuje się jednolite nazewnictwo obierające się na stosowanej w praktyce szkolnej klasyfikacji ćwiczeń fizycznych. Są to:

  • ćwiczenia porządkowe,
  • ćwiczenia kształtujące,
  • ćwiczenia stosowane,
  • ćwiczenia rozrywkowe (ożywiające).

Przez ćwiczenia porządkowe rozumiemy takie, które wprowadzają ład i porządek w czasie lekcji oraz narzucają dyscyplinę ćwiczącym. Ćwiczenia kształtujące obejmują ćwiczenia mięśni i stawów zachowujących się biernie w najczęstszych ruchach naszego ciała. Mają one na celu usprawnienie aparatu ruchowego dziecka. Dzielimy je na ćwiczenia szyi, ramion, nóg i tułowia. Należą do nich skłony, zwroty, skręty, wymachy, przysiady, podskoki itp.
Ćwiczenia stosowane mają za zadanie wyrobienie pewnych stereotypów ruchowych, potrzebnych w życiu człowieka. Wyróżniamy wśród nich ćwiczenia równoważne, zwisy i podpory, chody, biegi i skoki. Ćwiczenia rozrywkowe są to gry i zabawy ruchowe, jak np. siatkówka, koszykówka itd. Kwalifikowanie ucznia do zajęć wychowania fizycznego odbywa .się w trakcie badań bilansowych 10 i 14-latków. Lekarz szkolny podsumowując wyniki badania orzeka jednocześnie o zdolności do ‘ćwiczeń cielesnych. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do ćwiczeń wydaje uczniowi zaświadczenie o zwolnieniu z zajęć. Zwolnienie to może mieć charakter stały lub czasowy i może być częściowe lub całkowite.