ZNAJOMOŚĆ MECHANIZMÓW

Zwróćmy uwagę, jak znajomość mechanizmów przyczynowo-skut­kowych jest stosowana przy budowie samochodów. W samochodzie jest wiele współpracujących ze sobą części, które razem umożliwiają poru­szanie się samochodu. Podstawową przyczyną ruchu silnika jest ciepło wytwarzane przy spalaniu benzyny. Ono powoduje, że gazy rozprężają się wewnątrz cylindrów, wywołując wzrost ciśnienia i ruch tłoków we­wnątrz cylindrów. To z kolei powoduje ruch wału korbowego. Ten na­pędza rozmaite urządzenia. Alternator ładuje akumulator. Akumulator wysyła prąd do rozdzielacza zapłonu, który z kolei powoduje, że w każ­dym z cylindrów pojawia się w odpowiednim momencie iskra, wywo­łująca zapłon mieszanki paliwowej. Pompa wodna powoduje cyrkula­cję płynu chłodniczego i w efekcie chłodzenie silnika. Silnik działa więc w skomplikowanym układzie przyczyn i skutków. Końcowym efektem jest ten właśnie skutek, na którym nam zależy — a mianowicie ruch samochodu.