Są to takie zawody

Maszyniści kolejowi,, technicy instrumentów muzycznych, kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych, muzycy, pielęgniarki i higienistki szkolne, wychowawczynie przedszkoli oraz zawody, w których działanie mechanizmów sprawdza się słuchem, np. tokarz, frezer, mechanik precyzyjny, zegarmistrz, ślusarz. Natomiast niedosłuch średniego stopnia słyszalność szeptu z odległości 3 — 1 metra — jest przeciw wskazaniem dla zawodów, w wykonywaniu których konieczny jest kontakt z ludźmi, np. sprzedawca, konduktor, technik-hotelarz, kelner, niektóre prace w transporcie, przy obsłudze niektórych maszyn itp. Poważny problem stanowią w poradnictwie zawodowym przewlekle schorzenia narządu słuchu. Decydować tu powinien wyłącznie lekarz otiatra, decyzja w dużym stopniu uzależniona jest bowiem od rokowania sprawy chorobowej co do wyzdrowienia. Podjęcie zawodu przy istniejącej chorobie może znacznie pogorszyć sprawę. Zaburzenia równowagi są przeciwwskazaniem do podjęcia zawodów wymagających ciągłej zmiany pozycji ciała (zawody z obsługą maszyn, pojazdów oraz prace na rusztowaniach i wysokościach).