MAŁO PRAWDOPODOBNE

Wszyscy wątpiący w szczepie zostali teraz przekonani, że bóg Słońca istnieje. Jaki „dowód” mógłby być silniejszy niż ten, który wynika ze skuteczności procedur przebłagalnych w stosunku do boga Słońca? W ten sposób plemię wykształciło system przekonań, które są uważane za absolutnie prawdziwe, choć tak naprawdę są całkowicie fałszywe i szko­dliwe. Trudno byłoby ich przekonać, gdyż w swoim mniemaniu „udo­wodnili” oni istnienie boga Słońca za pomocą natychmiastowo efek­tywnej procedury. Przypuśćmy teraz, że pewien sceptyczny członek plemienia stwier­dzi, że cały ten rytuał to zawracanie głowy i niezależnie od tego, co będziesz robił, Słońce i tak ukaże się ponownie. Nawet gdyby jego ar­gumenty wydały ci się przekonujące, czy podejmiesz ryzyko sprawdze­nia jego hipotezy przy następnym zaćmieniu? Czy zrezygnujesz z uży­cia środka, który już tyle razy okazał się skuteczny? To mało prawdopo­dobne.