W zapobieganiu wszawicy szczególne znaczenie ma przestrzeganie zasad higieny osobistej

Przede wszystkim mycie zarówno ciała, jak i włosów oraz częsta zmiana bielizny. Czystości bielizny, odzieży, skarpetek, pończoch oraz obuwia itp. Nie zawsze jednak przegląd musi obejmować wszystkie te czynności, może być nacelowany tylko na niektóre z nich, na przykład sprawdzenie czystości włosów, rąk itp. W przypadku stwierdzenia zaniedbań higienicznych, a w szczególności wszawicy lub świerzbu, zadaniem higienistki szkolnej jest poinformowanie o tym lekarza, wychowawcy ucznia oraz nawiązanie kontaktu z opieką domową w celu udzielenia wskazań i rad co do ich usunięcia. W przypadku, gdy opieka domowa ucznia nie jest w stanie spełnić określonych zadań obowiązkiem higienistki jest udzielenie jej tym pomocy. Dotyczyć to może na przykład odwszawienia dziecka.